X
تبلیغات
Mahdi....
Mahdi....
Mahdi
...

تهران

Iran

همه چیز جز دروغ

مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
مدل ساز +در کنارش واردات ادکلن
آ آ ...
مدلینگ-طراحی صنعتی-طراحی مکانیزم ها-اندازه گیری ابعادی-تلرانس های هندسی

دکتر شریعتی
شرلوک هلمز- مصائب مسیح-
همه نوع موسیقی
شنا-والیبال -تیر اندازی و مهمتر از همه راپل

نمیدونم
آبان1369


»فریاد بی صدا