X
تبلیغات
مهندس .وبلاگ
مهندس .وبلاگ
مهندس
وبلاگ

اصفهان

Iran

ورزش و سینما گیر انداختن کسایی که بهم دروغ میگن.......

دوم دبیرستان
گوش کردن به حرف دل دیگری !!!!!!!!

خیلیه فکر نکنم جاش بشه !!!!!!

اتاق ابی سهراب سپهری
طنز / فرار از زندان
رپ و پاپ
فوتسال

ادم خوب در مورد خودش تعریف نمیکنه !
یعنی واقعا نمیدونی !!!!!!